• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد آويهنگ
ایران - استان کردستان - سنندج - مرکز روستای آویهنگ در دهستان ژاوه رود غربی از بخش کلاترزا ن
ایران - استان کردستان - سنندج

مسجد آويهنگ

مسجد آويهنگ
نوع محل: زیارتی
کشور: ایران
استان: کردستان
شهر: سنندج
آدرس: ایران - کردستان - سنندج - مرکز روستای آویهنگ در دهستان ژاوه رود غربی از بخش کلاترزا ن
این مسجد در مرکز روستای آویهنگ در دهستان (ژاوه رود) غربی از بخش (کلاترزان ) شهرستان سنندج واقع شده است . پلان مسجد آویهنگ شبستانی است که در دو طبقه شکل گرفته است و تنها از نظر تعداد ستونهای چوبی با مسجد رشید قلعه بیگی و میرزا فرج الله تفاوت دارد . در هر دو شبستان در پشت بام قرار گرفته است .
مسجد دارای دو بخش است . یک بخش قدیمی و بخش دیگر الحاقی است . بخش قدیمی یا همان طبقه نخست شامل یک شبستان با پلان مستطیل شکل . حوض خانه و یک اتاق ورودی است .
بخش الحاقی در طبقه بالا افزون بر یک شبستان مشابه طبقه همکف دارای غسالخانه و یک اتاق است .
ویژگی بارز تزیینات بنا استفاده از قوس های نیم دایره متداول عصر قاجاریه است .سرستونهای چوبی با آیات قرآنی . تاریخ ساخت و نام خلفای مذهب اهل تسنن زینت یافته است .