• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد جامع دارالاحسان
ایران - استان کردستان - سنندج - سنندج - بلوار امام خمینی
ایران - استان کردستان - سنندج

مسجد جامع دارالاحسان

مسجد جامع دارالاحسان
نوع محل: زیارتی
تاریخ: قاجاریه (1299-1195 ه ق ) سال 1227
کشور: ایران
استان: کردستان
شهر: سنندج
آدرس: ایران - کردستان - سنندج - سنندج - بلوار امام خمینی
این مسجد در ضلع شمالی خیابان امام خمینی سنندج قرار دارد. بر اساس کتیبه های موجود بنای مسجد در سال 1227 ه ق توسط امان الله خان والی کردستان ساخته شد. این بنا شامل دو ایوان شرقی و جنوبی، گل دسته های بالای ایوان شرقی صحن مرکزی، 12 حجره در اطراف شبستان ستون دار با 24 ستون سنگی مارپیچ و ... است. این مسجد را می توان مسجد - مدرسه دانست، زیرا بخشی از آن به حجره های طلاب علوم دینی اختصاص دارد و بخش جنوبی آن سحن اصلی مسجد است. این بنا دارای تزئینات کاشی کاری فهت رنگ مینای فوق العاده پر کار و ظریف ازاره های مرمرین آجر کاری لعاب دار و معلقی، حوض سنگی و فواره های زیبا و همچنین ستون هایی با تزئینات طنابی است. از عمده تزئینات بنا نگارش آیات قرآنی در قسمت های گوناگون مسجد است، چنان که در ثلث قرآن مجید در این بنا نگارش شده است. این مسجد در گذشته یکی از مهم ترین دارالعلم هاس دینی بوده و بسیاری از علما در این دارلعلم به کسب علوم مختلف پرداخته اند. مسجد دارلاحسان، یکی از ارزشمند ترین مساجد استان کردستان از نظر معماری و تزئینات معماری است.