• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد دارالامان (مسجد والي)
ایران - استان کردستان - سنندج - خیابان فردوسی شهر سنندج
ایران - استان کردستان - سنندج

مسجد دارالامان (مسجد والي)

مسجد دارالامان (مسجد والي)
نوع محل: زیارتی
تاریخ: قاجاریه (1299-1195 ه ق )
کشور: ایران
استان: کردستان
شهر: سنندج
آدرس: ایران - کردستان - سنندج - خیابان فردوسی شهر سنندج
مسجد دارالامان در خیابان فردوسی شهر سنندج قرار دارد . این مسجد در دوران حکومت قاجار و توسط (غلام شاه خان ) فرزند (امان الله خان اردلان ) در ضلع شرقی قلعه حکومتی شهر ساخته شد . مسجد دارای صحنی زیبا و ایوان بزرگی است که در پشت آن شبستان وسیعی قرار دارد و از نظر معماری با مسجد دارالاحسان سنندج قابل مقایسه است .
این بنا هم ابتدا به صورت مسجد – مدرسه بود که با احداث خیابان فردوسی بخش مدرسه آن از بین رفت . مسجد دارالا مان یک ایوانی است و سبک معماری دوره قاجاریه در ساخت آن کاملا رعایت شده است .