• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حمام خدري
ایران - استان کردستان - بانه - این حمام کنار پاساژهای متعدد شهر بانه قرار دارد
ایران - استان کردستان - بانه

حمام خدري

حمام خدري
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کردستان
شهر: بانه
آدرس: ایران - کردستان - بانه - این حمام کنار پاساژهای متعدد شهر بانه قرار دارد
در کنار پاساژهای متعدد شهر بانه که به نام (خدری ) معروف است حمامی قدیمی وجود دارد که دارای فضاهای مختلفی است که مشابه آن در بیشتر حمام های قدیمی استان کردستان دیده می شود . این حمام فاقد تزیینات است . ولی فعلا قدیمی ترین اثر معماری موجود در شهر است و باید مورد مرمت کامل قرار گیرد .