• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رودخانه های بانه ‏
ایران - استان کردستان - بانه - ارتفاعات گردنه خان که در 20 کیلومتری شرق بانه
ایران - استان کردستان - بانه

رودخانه های بانه ‏

رودخانه های بانه ‏
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: کردستان
شهر: بانه
آدرس: ایران - کردستان - بانه - ارتفاعات گردنه خان که در 20 کیلومتری شرق بانه
ارتفاعات گردنه خان که در 20 کیلومتری شرق بانه قرار دارند ، خط تقسیم رودخانه های شرقی و غربی هستند . رودخانه های ‏چم سقز از شرق این ارتفاعات سرچشمه می گیرد و به طرف شهرستان سقز جریان میابد . رودخانه شوری از مغرب ارتفاعات ‏خان سرچشمه می گیرد . رودهای دیگر شهرستان بانه رود گلو و رود بوئین هستند که وارد عراق می شوند . علاوه بر رودخانه ‏های فوق ، ده ها رود فرعی دیگر نیز در سطح استان جریان دارند که اکثر این رودخانه ها به نوعی به رودخانه های مهم استان ‏وارد می شوند . ‏