• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر شهر تاریخی آرمرده ‏
ایران - استان کردستان - بانه - در شهر بانه ‏
ایران - استان کردستان - بانه

شهر تاریخی آرمرده ‏

شهر تاریخی آرمرده ‏
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کردستان
شهر: بانه
آدرس: ایران - کردستان - بانه - در شهر بانه ‏
آثار تاریخی به دست آمده از ناحیه آرمرده بانه نشان می دهد که این منطقه در جریان جنگ های ایران و عثمانی شهری آباد و ‏به وسعت آرمرده امروزی بوده است . بناهای این شهر از مصالح محیط پیرامون نظیر چوب و سنگ ساخته شده است . تحقیقات ‏مردم شناسی انجام شده نیز مقطع تاریخی درگیری های ایران و عثمانی را نشان می دهد . ‏