• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غار شووی
ایران - استان کردستان - بانه - در نزدیکی مرز ایران و عراق در 12 کیلومتری بانه ‏
ایران - استان کردستان - بانه

غار شووی

غار شووی
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کردستان
شهر: بانه
آدرس: ایران - کردستان - بانه - در نزدیکی مرز ایران و عراق در 12 کیلومتری بانه ‏
این غار در نزدیکی مرز ایران و عراق در 12 کیلومتری بانه قرار دارد . طول این غار 267 متر است و با شیب بسیار تندی رو به ‏پایین می رود . درون غار آبرفتی ، ریزشی و بسیار خطرناک است و چاه های عمیق زیادی در گوشه کنار دالان ها و تالارهای ان ‏وجود دارد و لذا می باید در بازدید از آن از وسایل فنی مخصوص غار نوردی استفاده شود . در انتهای غار دریاچه کوچکی وجود ‏دارد . این غار در تیر ماه سال 1347 به وسیله کوهنوردان استان فارس به سرپرستی آقای معرفت کشف و بررسی مقدماتی ‏شده است . احتمال دارد با بررسی بیشتر جلوه های دیگری از آن کشف شود . ‏