• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پل دختر
ایران - استان لرستان - پل دختر - پل دختر - خیابان 17 شهریور
ایران - استان لرستان - پل دختر

پل دختر

پل دختر
نوع محل: تاریخی
تاریخ: ساسانی
کشور: ایران
استان: لرستان
شهر: پل دختر
آدرس: ایران - لرستان - پل دختر - پل دختر - خیابان 17 شهریور
این پل از آثار ارزنده معماری پیش از اسلام است . در لرستان این دومین پلی است که بنام کر و دت یا پل دختر مشهور است که اولی در منطقه طرهان کوهدشت واقع شده و دومی پل دختر درمنطقه جایدردر کنار کوه تخت شیر شهرستان پلدختربر روی رودخانه کشکان ساخته شده است. اصل بنابه احتمال قریب یقین مربوط به دوره ساسانی است.اگر چه در قرن4ه.ق.مورد مرمت وتجدید بنا قرارگرفته است .جهت پل شرقی غربی وطول آن 270متر میباشد.پایه های پهن وقطور آن که از سنگهای پاک تراش ساخته شده انددر داخل رودخانه هنوز پا برجاست.تنها یک طاق از پل موجود است که جاده خرم آباد- اندیمشک از زیر آن می گذرد بلندای این طاق 18 متر از سطح آسفالت است ونزدیک به 30 متر ازآب رودخانه ارتفاع دارد.عرض چشمه موجود 11/30 متر است.درخصوص وجهه تسمیه پل بعضی آنرا منتسب به آناهیتا می دانند. بی تردیداین پل از اهمیت ویژه ای در ارتباط بین مناطق جنوب با غرب و مرکز وشمال داشته وعلاوه براتصال لرستان وایلام راه اصلی شاپورخواست به جندی شاپورشهر قدیمی خوزستان به شمار می رفته است.