• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر شهر باستانی کنگ
ایران - استان هرمزگان - بندر کنگ - در تپه های اطراف بندر کنگ
ایران - استان هرمزگان - بندر کنگ

شهر باستانی کنگ

شهر باستانی کنگ
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 3 هزار سال پیش سال
کشور: ایران
استان: هرمزگان
شهر: بندر کنگ
آدرس: ایران - هرمزگان - بندر کنگ - در تپه های اطراف بندر کنگ
در تپه های اطراف بندر کنگ، آثار باقی مانده از یک شهر مربوط به3 هزار سال پیش پا برجاست. شهر، به احتمال زیاد، در اثر آتش سوزی و یا زلزله در زیر خاک مدفون شده است. از پیشینه این شهر اطلاع دقیقی به دست نیامده است.