• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آبگرم شوط آباد
ایران - استان آذربایجان غربی - ماکو - روستای شوط آباد در 27 کیلومتری جنوب شرقی ماکو
ایران - استان آذربایجان غربی - ماکو

آبگرم شوط آباد

آبگرم شوط آباد
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: آذربایجان غربی
شهر: ماکو
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - ماکو - روستای شوط آباد در 27 کیلومتری جنوب شرقی ماکو
روستای شوط آباد در 27 کیلومتری جنوب شرقی ماکو واقع شده است. 5/2 کیلومتر بعد از شوط آباد تپه ای وجود دارد که آبگرم از بالای آن خارج می شود . مظهر اصلی چشمه را یک حوضچه طبیعی به شکل کثیر الاضلاع غیر منتظم تشکیل داده است.
آب گازدار از قسمت غربی حوضچه از زمین بیرون می آید و از مجرایی که در جنوب غربی حوضچه قرار دارد خارج می گردد. ابتدای این مجرا عریض، ولی بعدا کم عرض می شود و به 15 سانتی متر می رسد. عمق مجرا 5 سانتی متر است.
آب پس از طی سطح تپه از دامنه آن سرازیر می شود و آثاری سفید رنگ از خود بجای می گذارد. در شمال غربی چشمه اصلی، سه حوضچه دیگر نیز وجود دارد که مجاری خروج آب آن ها در سطح تپه نمایان است، ولی در حال حاضر از یکی از آنها آب خارج می شود.
آبدهی معدنی بیکربنات مخلوط گازدار و آهن دار است.