• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چشمه معدني عرب ديزج
ایران - استان آذربایجان غربی - ماکو - اطراف ماکو
ایران - استان آذربایجان غربی - ماکو

چشمه معدني عرب ديزج

چشمه معدني عرب ديزج
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: آذربایجان غربی
شهر: ماکو
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - ماکو - اطراف ماکو
چشمه معدنی عرب دیزج در 300 متری دهکده ای به همین نام در اطراف ماکو است. در این محل دو چشمه وجود دارد که یکی از آنها در پایه کوه کم ارتفاعی وافع شده و مقدار آب آن خیلی زیاد است و به طرف جنوب جریان دارد و دیگری به فاصله تقریبا 100 متری جنوب شرقی چشمه اول قرار گرفته است و سپس با آب چشمه اول یکی می شود و به طرف جنوب جاری می گردد.
چشمه اول یک چشمه آب معدنی معمولی با هدایت الکتریکی 520 است ولی چشمه دوم ، چشمه ای معدنی با هدایت الکتریکی 2450 است. آبدهی این چشمه در حدود 3 لیتر در ثانیه و آب آن جزو آب های معدنی بیکربنات مخلوط گازدار سرد است.