• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر درياچه هامون جازموريان
ایران - استان کرمان - کرمان - حد فاصل‌ استان‌های‌ سیستان‌ و بلوچستان وکرمان‌
ایران - استان کرمان - کرمان

درياچه هامون جازموريان

درياچه هامون جازموريان
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - حد فاصل‌ استان‌های‌ سیستان‌ و بلوچستان وکرمان‌
دریاچه‌ مهّم‌ استان‌ کرمان‌، هامون‌ جازموریان‌ است‌ که‌ میزان‌ آب‌ و وسعت‌ آن‌ متغیر است‌ وجزو دریاچه‌های‌ دائمی‌ بشمار نمی‌رود. رودخانه‌ هلیل‌ رود از طرف‌ غرب‌ و رودبمپور از جانب‌ شرق‌ به‌ این‌دریاچه‌ می‌ریزند. چاله‌ لوت‌ واقع‌ در شمال‌ شرقی‌ کوه‌های‌ کرمان‌ را هم‌ می‌توان‌ یکی‌ از آبگیرهای‌ منطقه‌ به‌شمار آورد که‌ از خشک‌ترین‌ و کم‌آب‌ترین‌ حوزه‌های‌ آبریز ایران‌ است‌. حاشیه‌ غربی‌ آن‌ به‌ علّت‌ مجاورت‌ باکوه‌های‌ کرمان‌ به‌ طور نسبی‌ مرطوب‌تر از دیگر حواشی‌ آن‌ است‌. رودشور در شمال‌ بیرجند و رودشور گز درجنوب‌ آبگیر از مهّم‌ترین‌ رودهای‌ چاله‌ لوت‌ هستند. این‌ دریاچه‌ در حد فاصل‌ استان‌های‌ سیستان‌ و بلوچستان وکرمان‌ واقع‌ شده‌ و حوزه‌ آبریز بخش‌ غربی‌ آن‌، مناطقی‌ از استان‌ کرمان‌ را مشتمل‌ بر شهرستان‌ بافت‌، کهنوج وسبزواران‌ را در بر می‌گیرد.دریاچه‌ جازموریان در واقع‌ یک‌ حوضچه‌ تبخیری‌ است‌ که‌ محل‌ تخلیه‌ تمامی‌ زهکش‌ منطقه‌ و رودهای‌هلیل‌ و بمپور و دیگر انشعابات‌ فرعی‌ رودهای‌ کوچک‌ و فصلی‌ موجود در حوزه‌ است‌. این‌ دریاچه‌ فقط‌ درسال‌های‌ پرآب‌، چند ماهی‌ دارای‌ آب‌ و در سایر اوقات‌ کاملاً خشک‌ است‌