• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امامزاده شاهزاده حسين
ایران - استان کرمان - کرمان - بخش جوپار ار توابع کرمان
ایران - استان کرمان - کرمان

امامزاده شاهزاده حسين

امامزاده شاهزاده حسين
نوع محل: زیارتی
تاریخ: صفویه‌
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - بخش جوپار ار توابع کرمان
این‌ امامزاده‌ از بناهای‌ دوران‌ صفویه‌ در جوپار است‌. ساختمان‌ این‌امامزاده‌ در فضای‌ مشجری‌ قرار گرفته‌ و معماری‌ و طراحی‌ جالب‌ توجهی‌ دارد.