• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حمام ماکو
ایران - استان آذربایجان غربی - ماکو - ماکو
ایران - استان آذربایجان غربی - ماکو

حمام ماکو

حمام ماکو
نوع محل: تاریخی
تاریخ: صفویه
کشور: ایران
استان: آذربایجان غربی
شهر: ماکو
آدرس: ایران - آذربایجان غربی - ماکو - ماکو
در حفاریهای باستانشناسی در شهر ماکو در سال1380 ش، حمامی سرا ز خاک بیرون آورد که در نوع خود جالب و کم نظیر است. این حمام از زختکن ، گرمخانه، سربنیه و دیگر قسمت ها تشکیل شده است. دختکن این حمام دارای سکوهای مرمری به همراه کفشکن های کوچک جناقی در زیر اآن ها است.
ابعاد حمام چندان بزرگ نیست ، اما به لحاظ هنری در خور توجه و تحسین است. در میان رختکن حوض تعبیه شده است. سقف رختکن ار بین رفته است. اما در حین خاکبرداری مقدار زیادی آجر بدست آمد که احتمالأ مربوط به سقف گنبدی حمام بودند. این سقفبر روی هشت ستو ن سنگی از نوع بازالت آتشفشانی ، با ته ستون های تراش خورده زیبا قرار داشت.
پس از رختکن ، گرمخانه قرار دارد. فضای داخلی حمام کاملأ هندسی و قرینه است و حوضی در کف آن تعبیه شده است که آب سرد حمام را تأمین می کرد .آبگرم نیز از حوضچه مرمرینی که به صورت قرینه تعبیه شده است. تأمین می شد. کف حمام نیز آب روهایی داشت که پس آب را به بیرون از حمام منتقل می کرد. درقسمت های دیگر حمام اتاق هایی برای استحمام خصوصی تعبیه شده بود.