• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر راسته‌ عزيز
ایران - استان کرمان - کرمان - در شمالی‌ترین‌ مجموعه‌ بازار
ایران - استان کرمان - کرمان

راسته‌ عزيز

راسته‌ عزيز
نوع محل: تاریخی
تاریخ: زندیه
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - در شمالی‌ترین‌ مجموعه‌ بازار
راسته‌ عزیز در شمالی‌ترین‌ مجموعه‌ بازار قرار دارد و جمعاً 70 باب‌ مغازه‌ را در خود جای‌ داده‌است‌. از عناصر قابل‌ ذکر این‌ بازار خانقاه‌ نعمت‌ اللهی‌ است‌. این‌ بازار تا نزدیکی‌ دروازه‌ گبری‌ ادامه‌ دارد.