• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر راسته‌ عطاري‌
ایران - استان کرمان - کرمان - ابتدای‌ این‌ راسته‌ از سردر ورودی‌ راسته‌ وکیل‌ در سمت‌ چپ‌ آغاز و تا روبروی‌ در ورودی‌ مسجدجامع‌
ایران - استان کرمان - کرمان

راسته‌ عطاري‌

راسته‌ عطاري‌
نوع محل: تاریخی
تاریخ: زندیه
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - ابتدای‌ این‌ راسته‌ از سردر ورودی‌ راسته‌ وکیل‌ در سمت‌ چپ‌ آغاز و تا روبروی‌ در ورودی‌ مسجدجامع‌
ابتدای‌ این‌ راسته‌ از سردر ورودی‌ راسته‌ وکیل‌ در سمت‌ چپ‌ آغاز و تا روبروی‌ در ورودی‌ مسجدجامع‌ واقع‌ در راسته‌ قدمگاه‌ ادامه‌ می‌یابد و تقریباً 19 باب‌ مغازه‌ دارد