• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر راسته‌ قدمگاه‌ (راجي‌ كرماني‌)
ایران - استان کرمان - کرمان - بخشی‌ از بازار کرمان‌
ایران - استان کرمان - کرمان

راسته‌ قدمگاه‌ (راجي‌ كرماني‌)

راسته‌ قدمگاه‌ (راجي‌ كرماني‌)
نوع محل: تاریخی
تاریخ: زندیه
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - بخشی‌ از بازار کرمان‌
راسته‌ قدمگاه‌ بخشی‌ از بازار کرمان‌ است‌ که‌ عمود بر راسته‌ مظفری‌ است‌. مغازه‌های‌سمت‌ راست‌ آن‌ جدیداً ساخته‌ شده‌اند و بیشتر بوتیک‌ هستند، در حالیکه‌ مغازه‌های‌ سمت‌ چپ‌ آن‌ قدیمی‌اند.تعداد کل‌ مغازه‌های‌ راسته‌ قدمگاه‌ 121 باب‌ است‌.