• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر عمارت‌ باغ‌ شاهزاده‌ ماهان‌
ایران - استان کرمان - کرمان - 6 کیلومتری‌ ماهان‌
ایران - استان کرمان - کرمان

عمارت‌ باغ‌ شاهزاده‌ ماهان‌

عمارت‌ باغ‌ شاهزاده‌ ماهان‌
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجاریه
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - 6 کیلومتری‌ ماهان‌
این‌ باغ‌ که‌ در 6 کیلومتری‌ ماهان‌ قرار دارد، به‌ دستور عبدالحمید میرزا فرمانفرما حاکم‌ کرمان‌ در اواخر دوره‌ قاجاریه‌ احداث‌ شد. عمارت‌ زیبای‌ این‌ باغ‌، قسمت‌های‌ مختلف‌ از جمله‌ سردر،شاه‌نشین‌ و حمام‌ دارد. از دیگر قسمت‌های‌ ارزشمند این‌ باغ‌ نحوه‌ آبرسانی‌ و حوض‌های‌ آب‌ آن‌ است‌ که‌ به‌صورت‌ پلکانی‌ است‌.