• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر كوه‌ پلوار
ایران - استان کرمان - کرمان - از سوی‌ شمال‌ غربی‌ بطرف‌ جنوب‌ شرقی‌
ایران - استان کرمان - کرمان

كوه‌ پلوار

كوه‌ پلوار
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - از سوی‌ شمال‌ غربی‌ بطرف‌ جنوب‌ شرقی‌
کوهستان‌ پلوار 147 کیلومتر طول‌ دارد و از سوی‌ شمال‌ غربی‌ بطرف‌ جنوب‌ شرقی‌ کشیده‌شده‌ و 1450 کیلومتر وسعت‌ دارد. بلندترین‌ قله‌ این‌ کوهستان‌ کوه‌ پلوار با 4233 متر ارتفاع‌ است‌. مهم‌ترین‌کوههای‌ این‌ کوهستان‌ از شمال‌ به‌ جنوب‌ عبارتند از تیغه‌ سیاه‌، تل‌ زرد، تل‌ شورد، دینر، میانکوه‌، سیاه‌ کوه‌گورک‌، ده‌ مانی‌ روز، خرخسرو، گودرچاه‌ و... مهم‌ترین‌ رودهایی‌ که‌ در دامنه‌های‌ شرقی‌ این‌ کوهستان‌ جریان‌دارند و به‌ کویر لوت‌ می‌ریزند از شمال‌ به‌ جنوب‌ عبارتند از:شیرین‌ رود، رود حرجند، رود دهن‌ غار، رودخرشگی‌، رود شهداد، رود درسخت‌، جفتان‌ و خفتان‌ و... و از جمله‌ رودهایی‌ که‌ بسوی‌ غرب‌ جریان‌ می‌یابند ازشمال‌ به‌ جنوب‌ عبارتند از:رودخانه‌ چترود، آب‌ حسین‌ آباد و رودسفید.