• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مجموعه بازار کرمان
ایران - استان کرمان - کرمان - بازار بزرگ‌ از میدان‌ ارگ‌ شروع‌ و به‌ میدان‌ مشتاقیه‌ ختم‌ می‌شود
ایران - استان کرمان - کرمان

مجموعه بازار کرمان

مجموعه بازار کرمان
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - بازار بزرگ‌ از میدان‌ ارگ‌ شروع‌ و به‌ میدان‌ مشتاقیه‌ ختم‌ می‌شود
این‌ بازار بزرگ‌ از میدان‌ ارگ‌ شروع‌ و به‌ میدان‌ مشتاقیه‌ ختم‌ می‌شود. از غرب‌ به‌ شرق‌ نام‌راسته‌های‌ آن‌ عبارتند از:راسته‌ ارگ‌، راسته‌ گنجعلی‌ خان‌، راسته‌ اختیاری‌، راسته‌ سرداری‌، راسته‌ وکیل‌، راسته‌عطاری‌، راسته‌ قدمگاه‌ و راسته‌ مظفری‌. هر قسمت‌ از بازار کرمان در زمان‌ یکی‌ از حکام‌ و فرمانروایان‌ این‌ دیارساخته‌ شده‌ است‌.