• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ميدان‌ گنجعلي‌خان‌
ایران - استان کرمان - کرمان - مجموعه گنجعلی خان
ایران - استان کرمان - کرمان

ميدان‌ گنجعلي‌خان‌

ميدان‌ گنجعلي‌خان‌
نوع محل: تاریخی
تاریخ: صفوی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - مجموعه گنجعلی خان
این‌ میدان‌ در پیرامون‌ خود بعضی‌ از عناصر شهری‌ را بوجود آورده‌ است‌. بطوریکه‌ درسه‌ ضلع‌ آن‌ بازار قرار دارد و در ضلع‌ دیگرش‌ مدرسه‌ گنجعلی‌خان‌ بنا شده‌ است‌. وجود حمام‌، آب‌ انبار،ضرابخانه‌ و همجواری‌ آن‌ با بازارها و چهار سوق‌، این‌ مجموعه‌ به‌ هم‌ تنیده‌ را کامل‌ کرده‌ است‌. از نقطه‌ نظر نمای‌ظاهری‌ معماری‌، وجود طاقنماهای‌ آجری‌، کاشی‌ کاری‌، فضاهای‌ سبز، حوض‌ آب‌ و... بر زیبایی‌ آن‌ افزوده‌است‌. این‌ میدان‌ حدوداً 100 متر طول‌، 54 متر عرض‌ و 5346 متر مربع‌ مساحت‌ دارد.