• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازار حاج آقا علی
ایران - استان کرمان - کرمان - انتهای بازارکفاش ها ، خیابان شریعتی روبروی بازار عزیز
ایران - استان کرمان - کرمان

بازار حاج آقا علی

بازار حاج آقا علی
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - انتهای بازارکفاش ها ، خیابان شریعتی روبروی بازار عزیز
این بازار از انتهای بازارکفاش ها آغاز شده به خیابان شریعتی روبروی بازار عزیزخاتمه می یابد. تعداد مغازه های آن همراه با حجره های کاروان سرای حاج آقا علی86باب است و حرفه و صنعت ویژه ای در آن وجود ندا رد.