• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازارزرگری(قیصریه ابراهیم خان)
ایران - استان کرمان - کرمان - بازارزرگرها متقاطع عمود بر بازار کلاه مالی و به موازات بازار کفاش ها
ایران - استان کرمان - کرمان

بازارزرگری(قیصریه ابراهیم خان)

بازارزرگری(قیصریه ابراهیم خان)
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - بازارزرگرها متقاطع عمود بر بازار کلاه مالی و به موازات بازار کفاش ها
بازارزرگرها به صورت یک راسته متقاطع عمود بر بازار کلاه مالی و به موازات بازار کفاش ها واقع شده است و جزء مجموعه ابراهیم خان می باشد و 47 ‏باب مغازه را در خود جای داده است که بیش از90 ‏درصد آن ها زرگری و طلا فرو شی است. یکی از ویژگی های این بازار تجهیز آن به عناصر حغاظتی نظیردرهای محکم چوبی و... می باشد