• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازار سردار
ایران - استان کرمان - کرمان - سه راسته اصلی به بازار اختیاری متصل است
ایران - استان کرمان - کرمان

بازار سردار

بازار سردار
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - سه راسته اصلی به بازار اختیاری متصل است
این بازار در واقع مرکب از چند بازارچه متقاطع است که با سه راسته اصلی به بازار اختیاری متصل می شود. کاروانسرای سردار نیز در انتهای یکی از این بازار چه ها قرار گرفته است.