• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازار عطاری
ایران - استان کرمان - کرمان - سردر ورودی بازار وکیل تا روبه روی در ورودی مسجد جامع در بازار قدمگاه
ایران - استان کرمان - کرمان

بازار عطاری

بازار عطاری
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - سردر ورودی بازار وکیل تا روبه روی در ورودی مسجد جامع در بازار قدمگاه
ابتدای این بازار از سر در ورودی بازار وکیل در سمت چپ آغاز و تا روبه روی در ورودی مسجد جامع واقع در بازار قدمگاه ادامه می یابد و تقریبا 19 ‏باب مغازه عطاری دارد.