• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازار قلعه(محمود)
ایران - استان کرمان - کرمان - اولین بخش از بازار شمالی _ جنوبی کرمان که در جنوبی ترین بخش بازار
ایران - استان کرمان - کرمان

بازار قلعه(محمود)

بازار قلعه(محمود)
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - اولین بخش از بازار شمالی _ جنوبی کرمان که در جنوبی ترین بخش بازار
بازار قلعه محمود که اولین بخش از بازار شمالی _ جنوبی کرمان است در جنوبی ترین بخش آن واقع شده است. نقطه شروع آن زاویه راست تقاطع خیابان پیروزی به خیابان مطهری یعنی محل سابق دروازه ریگ آباد است که به خیابان امام خمینی روبروی بازار میدان قلعه ختم می شود. طول این بازار حدود500 متر است و اکثر مغازه های آن به نسبت بازار های دیگر کرمان از سرمایه و رونق کمتری برخورد ار می باشد. درگذشته این بازار از اهمیت بیشتری برخورد ار بود. هنوز هم آهنگری هایی به سبک قدیم در این بخش از بازار به چشم می خورد .