• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازارکلاه مالی
ایران - استان کرمان - کرمان - حد فاصل بازار مسگری شمالی و بازار کفاش ها
ایران - استان کرمان - کرمان

بازارکلاه مالی

بازارکلاه مالی
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - حد فاصل بازار مسگری شمالی و بازار کفاش ها
این بازار که در حد فاصل بازار مسگری شمالی و بازار کفاش ها واقع شده فقط 13 باب مغازه دارد و از اهمیت چندانی برخورد ار نیست. در سمت راست این بازار مدرسه گنجعلی خان واقع شده است و در سمت چپ آن با زار زرگری مجموعه ابراهیم خان و یکی از در های کاروان سرای میرزا حسین قرار دارد .