• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بازار گنجعلی خان
ایران - استان کرمان - کرمان - حدفاصل چهار سوق و بازار اختیاری و ضلع شمالی میدان گنجعلی خان
ایران - استان کرمان - کرمان

بازار گنجعلی خان

بازار گنجعلی خان
نوع محل: تاریخی
تاریخ: صفویه 1135-907
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - حدفاصل چهار سوق و بازار اختیاری و ضلع شمالی میدان گنجعلی خان
این بازار در حدفاصل چهار سوق و بازار اختیاری و ضلع شمالی میدان گنجعلی خان واقع شده است. در سمت راست این بازار، حمام تاریخی و زیبای گنجعلی خان و مغازه ها قرار گرفته اند. در سمت چپ آن نیز16 طاقنما طراحی شده که منظری زیبا دا رند.
‏طول این بازار نزدیک به 93 ‏متر و عرض آن 75/7 ‏متر است و جمعا 75/534 متر مربع مساحت دارد. بازار گنجعلی خان یادگار دوران صفوی است.