• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تیمچه کوزه گرها
ایران - استان کرمان - کرمان - در جوار تیمچه عطار ها
ایران - استان کرمان - کرمان

تیمچه کوزه گرها

تیمچه کوزه گرها
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - در جوار تیمچه عطار ها
این تیمچه که بزرگ تر از تیمچه عطار ها است و در جوار آن قرار گرفته، دو طبقه دارد. این تیمچه در گذشته مرکز تجار یزدی بوده ‏و در حال حاضر رونق سابق را ندا رد و به انبار ریس (نخ قال بافی)، پشم و پنبه تبدیل شده است. در ورودی این تیمچه بزرگ و چوبی است و طرح جالبی دارد.