• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر روستای شهداد
ایران - استان کرمان - کرمان - شهداد یکی از بخش های شهرستان کرمان
ایران - استان کرمان - کرمان

روستای شهداد

روستای شهداد
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - شهداد یکی از بخش های شهرستان کرمان
شهداد یکی از بخش های شهرستان کرمان است که در پست ترین نقطه کویر که حداکثر300 ‏متر از سطح دریا ارتفاع دارد، قرار گرفته است و قنات های متعددی دارد. محصولات آن خرما، مرکبات و حنا است و مرکبات آن از جهت شیرینی و لطافت کم نظیرا ست.با غ های مرکبات ونخلستا نهای زیبا یی نیز دارد. فاصله شهداد تا مرکزاستان با گشایش تونل سیرچ 105 کیلومتر است. شهد اد در شش ماهه دوم سال یکی از گردشگاه های دید نی استان به شمار می رود. خرابه های شهر قد یمی شهد ادکه به4000 سال ق. م. تعلق دارد در دشت لوت شهداد و در جوار شهر جدید کشف شده است.