• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سرای گلشن
ایران - استان کرمان - کرمان - سرا در سمت چپ بازار اختیاری و در غرب مدرسه گنجعلی خان
ایران - استان کرمان - کرمان

سرای گلشن

سرای گلشن
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - سرا در سمت چپ بازار اختیاری و در غرب مدرسه گنجعلی خان
این سرا در سمت چپ بازار اختیاری و در غرب مدرسه گنجعلی خان واقع شده ودو طبقه میباشد. طبقه هم کف 050 باب حجره و طبقه اول 37 ‏باب حجره دارد . از فروردین ماه 1370 سازمان میراث فرهنگی کرمان با مشارکت حجره‏داران، اقدام به مرمت اساسی سرا کرده ‏و حیاتی تازه ‏به آن بخشیده است.

‏علاوه بر کاروان سرا های درون شهری که اجمالأ مورد اشاره قرارگرفت در سطح استان کرمان کاروانسراهای متعدد دیگری نیز وجود دارد که اهم آن ها عبارتند از:

‏_کاروانسرای سنگ نو در جاده کرمان.سیرجان _کاروانسرای خانه سرخ در جاده کر مان .سیر جان _کاروانسرای سورچ در جاده کرمان _را ور _کاروانسرای قلعه چشمه در جاده بم .زاهدان _کاروانسرای چاه. کرودر جاده کرمان .مشهد _کاروانسرای ماهان در جاده کرمان .ماهان _کاروانسرای رباط دربند در جاده کرمان .مشهد _کاروانسرای باغین در جاده رفسنجان .کرمان _کاروانسرای خرگوردر جاده کرمان _سیرجان _کاروانسرای هروزآباد در جاده کرمان .را ور