• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر کاروانسرای میرزا علینقی
ایران - استان کرمان - کرمان - داخل بازار وکیل کرمان
ایران - استان کرمان - کرمان

کاروانسرای میرزا علینقی

کاروانسرای میرزا علینقی
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - داخل بازار وکیل کرمان
داخل بازار وکیل، کاروان سرای کوچکی به نام میر زا علینقی نیز وجود دارد که دو طبقه است و5 3 ‏باب حجره دار دکه بیشتربه صورت انبار درآمده اند و قدمت چندانی هم ندارنددر ادامه بازار وکیل قیصریه دیگری نیز وجود دارد .