• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر گنبدسبز
ایران - استان کرمان - کرمان -
ایران - استان کرمان - کرمان

گنبدسبز

گنبدسبز
نوع محل: تاریخی
تاریخ: فراختائیان 703-679
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان -
گنبد سبز از بنا های قرن هفتم هجری شهرکرمان است که به قپه سبز نیز شهرت دارد. این اثر از بقایای مدرسه و آرامگاه قراختائیان کرمان به یادگارمانده که در اثر زلزله1314 هجری قمری قسمت اعظم آن ویران شده. در حال حاضر فقط سردر ورودی مدرسه باقی مانده است. بقایای دیوار های آن و همچنین آرامگاه زیر ساختمانهای مسکونی مدفون شده است. سقف ایوان بر اثرزلزله فرو ریخته و در دوران بعد باز سازی شده است. زیباترین قسمت ایوان کاشی کاری معرق آن است که در نوع خود بی نظیر است.دو ستون دو طرف ایوان نیز زیبا و قابل توجه است.