• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مدرسه حیاتی
ایران - استان کرمان - کرمان - داخل بازار کرمان
ایران - استان کرمان - کرمان

مدرسه حیاتی

مدرسه حیاتی
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجار(1195-1299)
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - داخل بازار کرمان
مدرسه حیاتی سومین مدرسه داخل بازار است. سردر آن کاشی کاری است و دو صحن و حجره های آن یادآور معماری عصر قاجاریه است و از مدارس بزرگ و تاریخی کر مان به شمار می رود.

‏در جوار این مدرسه محوطه ای باز تر از بازار وجود دارد که مشابه چهار سوق است و بدون سقف که در اصطلاح محلی به آن قیصریه می گویند