• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد ملک (امام خمینی)
ایران - استان کرمان - کرمان -
ایران - استان کرمان - کرمان

مسجد ملک (امام خمینی)

مسجد ملک (امام خمینی)
نوع محل: تاریخی
تاریخ: سلجوقیان590-429
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان -
مسجد ملک از نوع مساجد چهار ایوانی و یکی از بزرگترین مساجدکرمان است. قدمت این مسجد به قرن پنجم هجری یعنی زمان سلجوقیان می رسد. قسمت های مختلف مسجد مخصوصا صفه اصلی در زمان وکیل الملک (1285ه. ق) و ایوان شرقی در قرن اخیر به وسیله مرحوم دیلمقانی باز سازی گردیده. آنچه از قسمت های اصلی دوره سلجوقی بر جای مانده، برج آجری ضلع شمال شرقی و سه محراب گچبری شده است که یکی از این محر اب ها بر اثر تغییراتی که در بنا صورت گرفته در حال حاضر در پشت بام شبستان امام حسن(ع) قرار دارد. برج آجری مذکور نیز فرو ریخته وفقط قسمتی از آن باقی مانده بعدها حفاظت و مرمت گر دیده است