• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر میل نادری (فهرج)
ایران - استان کرمان - کرمان - مسیر راه زاهدان – کرمان
ایران - استان کرمان - کرمان

میل نادری (فهرج)

میل نادری (فهرج)
نوع محل: تاریخی
تاریخ: صفویه 1135-907
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: کرمان
آدرس: ایران - کرمان - کرمان - مسیر راه زاهدان – کرمان
میل نادری از آجر ساخته شده و تزیینات آجرکاری جالب توجهی دارد . این میل که برای راهنمایی کاروانیان بم و فهرج در مسیر راه زاهدان – کرمان قرار گرفته گویا به دستور نادر و بنا به روایتی با شیر شتر به جای آب در فاصله سالهای 1160 – 1149 ه. ق احداث شده است