• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بقعه قیدار نبی
ایران - استان زنجان - قیدار (خدابنده) - شهرستان خدابنده
ایران - استان زنجان - قیدار (خدابنده)

بقعه قیدار نبی

بقعه قیدار نبی
نوع محل: زیارتی
تاریخ: ایلخانیان (654-736 ه ق ) سال 719
کشور: ایران
استان: زنجان
شهر: قیدار (خدابنده)
آدرس: ایران - زنجان - قیدار (خدابنده) - شهرستان خدابنده
بنای بقعه به قیداربن اسماعیل بن ابراهیم (ع) که از پیامبران بنی اسرائیل است، تعلق دارد. این بنا ابتدا بر روی سه ردیف سنگ سبز تواشیده، و با آجر ساخته شده است و ترکیب کلی آن، از دو «چهارتاقی» چسبیده به هم تشکیل یافته است. چهارتاقی نخستین به عنوان هشتی با پوشش گنبدی ساخته شده و سقف آن بر چهار جرز استوار گشته است. در حدفاصل دو جرز، از سمت غرب، در ورودی بقعه قرارگرفته است. این قسمت به سبک چهارتاقی ساخته شده است:با این تفاوت که دیوار به جرز باربر تبدیل شده است. تا ارتفاع یک متری، دورتادور با، با کاشی های شش گوش به رنگ های فیروزه ای ،بنفش، سیاه و سفید پوسیده شده است. بر فراز بنا، گنبد دوپوششه ای نشسته است:پوشش نخستین،سقف بقعه را تشکیل می دهد و از درون با گچ بری های بسیار زیبایی پوشیده شده است. این گچ بری ها باشکل های گل وبوته، لچک وترنج، تصویر خالی فرشگان، درخت تزئینی که همان درخت معروف زندگی است، و پرندگان بسیار زیبا طراحی شده اند و همه آن ها با دو رنگ آبی و طلایی جلوه گر شده اند. در گوشواره های جرز شرقی، تزئینات اولیه بر اثر رطوبت حاصله از فیل پوش های سقف فرو ریخته اند که در دوران قاجاریه مرمت یافته اند.

‏تزئینات با با توجه به سبک گچ بری ها و مفهوم تصویر ها به دوره صفویه مربوط است. ساختمان بقعه در سه تاریخ به پایان رسیده است:ساختمان بقعه در سال 719 هجری قمری با نهاده شده گنبد بنا در سال 751 هجری قمری بر فراز آن ساخته شد، وگچ بری بنا در قرن 11هجری قمری اجرا شد.گبد این بنا، در عین سادگی، بسیار جالب و به سبکی خاص و از نوع گنبد های زنگوله ای است.

ضریح قیدار نبی به طرز زیبایی از چوب گردو ساخته شده است و تزئیناتی از قبیل طرح های هندسی و گل و بوته را بر روی آن حکاکی کرده اند. در دوران صفویه به لحاظ حفاظت از، ضریح دیگری بر آن نصب گردیده که با ترکیبی از گره سازی و شمسه اجرا شده است.
‏این بقعه را زایرسرای بزرگی محصورکرده است که با طرح مستطیلی و به سبک خاص ساخته شده و تقلید ناقصی از سبک بناهای چهارایوانی است. به استثنای ضلع شرقی صحن بنا که طاق نماست، در بقیه ضلع ها،حجره هایی به عنوان محل سکونت زایران احداث شده است. حجره های ضلع غر بی، به جهت شیب تند زمین، در دو طبقه ساخته شده که طبقه زیرین آن به محل مرکب زایران اختصاص دا شته است. در کنار در ورودی ضلع جنوبی دو برج دیده می شود که بر یک پایه ساخته شده اند و زنجیر عدالت جهت دادخواهی مردم از آن آویزان است.