• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قیدار (خدابنده)
ایران - استان زنجان - قیدار (خدابنده)
ایران - استان زنجان - قیدار (خدابنده)

قیدار (خدابنده)

شهر قیدار (خدابنده)
پبش شماره: 0242421
ارتفاع از سطح دریا: 2,000
جمعیت: 26,269 متر
جاذبه های طبیعی: بزینه رود,خر رود,سجاس رود

یکی از شهر های کشور ایرانواقع در استان زنجان

معرفی شهر قیدار (خدابنده)

شهرستان خدابنده در قسمت جنوب شرقی زنجان قرار دارد. آب و هوای آن کوهستانی با زمستانهای سرد و پر برف تابستان های معتدل است استقرار جوامع انسانی و یکجانشینی در این مناطق به اواخر هزاره چهارم و اوایل هزاره پنجم ق م مربوط است سفالهای گوجه ای رنگ از آثار به جامانده در این منطقه است در این منطقه ایلات خدا بنده لو و افشار با اقوام بومی در هم آمیخته و نژادی پدید آورده است که از نظر خصوصیات ظاهری به نژاد زنجانی معروف است. شهرستان خدا بنده دو شهر تاریخی سهرورد و سجاس را در خود جای داده و مردان گرانقدری همچون شهاب الدین سهروردی را پرورش داده است.

جاذبه های طبیعی قیدار (خدابنده)

بزینه رود

,

خر رود

,

سجاس رود

مراکز مذهبی قیدار (خدابنده)

بقعه قیدار نبی