• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بزینه رود
ایران - استان زنجان - قیدار (خدابنده) - در نزدیکی روستاهای بزین –خدابنده
ایران - استان زنجان - قیدار (خدابنده)

بزینه رود

بزینه رود
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: زنجان
شهر: قیدار (خدابنده)
آدرس: ایران - زنجان - قیدار (خدابنده) - در نزدیکی روستاهای بزین –خدابنده
این رودخانه از نزدیکی روستاهای بزین، کهلا و کوههای غربی خرقان سرچشمه می گیرد و پس از سیراب کردن زمین های پیرامونی و بخش گرماب ،همراه با رودخانه های کوچک محلی در قریه اوصانلو به رود قزل اوزن می پیوندد. این رود یکی از شاخه های اصلی قزل اوزن است و کناره های سرسبز آن ارزش های تفرجگاهی دارند