• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر خر رود
ایران - استان زنجان - قیدار (خدابنده) - خدا بنده
ایران - استان زنجان - قیدار (خدابنده)

خر رود

خر رود
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: زنجان
شهر: قیدار (خدابنده)
آدرس: ایران - زنجان - قیدار (خدابنده) - خدا بنده
این رودخانه از بلندی های خدا بنده سرچشمه می گیرد و به سمت شرق جریان می یابد و پس از گذشتن از زمین های محمودآباد ونورآباد و سیراب کردن زمین های حصار ارمنی در آبگرم همدان ،به رود آوج می پیوندد. این رودخانه پس از طی مسیری به دریاچه حوض سلطان قم می ریزد. در مسیر این رودخانه، روستا های آبادی پدید آمده اند که از ارزش های تفرجگاهی برخوردار هستند