• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر سجاس رود
ایران - استان زنجان - قیدار (خدابنده) - خدابنده
ایران - استان زنجان - قیدار (خدابنده)

سجاس رود

سجاس رود
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: زنجان
شهر: قیدار (خدابنده)
آدرس: ایران - زنجان - قیدار (خدابنده) - خدابنده
این رودخانه ، از رودخانه های نسبتاً پر آبی است که از زمین های مجیدآباد ‏خدا بنده سرچشمه می گیرد و پس از دریافت آب رودهای محلی وگذشتن از دو آبادی سجاس و قلابر پایین، و سیر اب کر‏دن زمین های کناره ای، به قزل اوزن می ریزد. آبادی های سجاس و قلابر از کانون های دیرینه زندگی آنان در زنجان و دارای ارزش های جهانگردی هستند.