• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر باغ سنگی
ایران - استان کرمان - سیرجان - 2 کیلومتری دهستان بلورد و 40 کیلومتری سیرجان
ایران - استان کرمان - سیرجان

باغ سنگی

باغ سنگی
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: کرمان
شهر: سیرجان
آدرس: ایران - کرمان - سیرجان - 2 کیلومتری دهستان بلورد و 40 کیلومتری سیرجان
‏ باغ سنگی در2 ‏کیلومتری دهستان بلورد و 40 ‏کیلومتری سیرجان واقع گرد یده و کلأ از سنگ ساخته شده است. سازنده آن مردی کر و لال بود که تمام شکوه های خود را د ر این منظره بدیع وعجیب باگویاترین شکل بیان کرده است. جایی که او برای ساختن باغ سنگی انتخاب کرده بقایای باغ متروکی بود که تمام درختان آن خشک شده بودند. او تنه درخت های خشک شده را از زمین بیرون نیا ورد و بر سر شاخه هر درخت با ریسمان و سیم سنگ های درشت آویخته است. دیوار های باغ فرو ریخته ومنظره اش از دور نمایان است .