• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مجموعه ی زیبای سبزه کوه
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - شهرکرد - مجموعه ی زیبای سبزه کوه
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

مجموعه ی زیبای سبزه کوه

مجموعه ی زیبای سبزه کوه
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - شهرکرد - مجموعه ی زیبای سبزه کوه
این آبشار در مجموعه ی زیبای سبزه کوه قرار دارد و مسیر آن از طریق کره بست و پل خدا آفرین است. ارتفاع آن بسیار بلند و منظره ی آن بسیار دیدنی و جالب است. در منطقه ی سبزه کوه آبشارهای دیگری نیز وجود دارد که هم ارتفاع قابل توجهی دارند و هم آب قابل توجهی از آن ها سرازیر می شود. از جمله این آبشارها می توان به آبشار قزل اشاره شود.