• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امامزاده دستگرد
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - شهرکرد - در500 متری چلگرد
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

امامزاده دستگرد

امامزاده دستگرد
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجار
آدرس: ایران - چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - شهرکرد - در500 متری چلگرد
مجموعه بنای امام زاده دستگرد شامل سردری بلند، جلو خانی وسیع، دهلیزی با غرفه های متعدد، مسجدی با شبستان ستوندار از سنگ تر اشیده شده و سقف آجری است. بنای بقعه امام زاده با طرح هشت ضلعی از آجر ساخته شده و دارای گنبدی بلند و دوپوش است. بر روی در ورودی ضریح اشعاری درباره شخصیت و اهمیت امام زاده نوشته شده است.
‏این بنا در دوران سلطنت مظفر الدین شاه، توسط شخصی به نام محمودخان ملقب به خان بابا خان ریاحی تعمیر شده است. در مجموعه امام زاده، آسیاب ها و عصارخانه ای وجود داشته که از بین رفته اند. در صحن مجموعه نیز، وجود غرفه های ویران شده نشانی دهنده اهمیت و موقعیت ممتاز امام زاده در گذشته بوده است. بنای مجموعه را می توان به دوران صفویه نسبت داد. از جمله آ ثار با ارزش این بقعه کتیبه ای بر روی سنگ به خط محمد صالح خطاط مشهور و کتیبه نویس عهد صفوی با تاریخ 1124 هجری قمری است.
بختیاری ها برای دو امام زاده آقا سید وسطان ابراهیم احترام بسیاری قائلند واز راه های دور به زیارت این دو امام زاده می آ یند. آنان معتقدند آقا سید فرزند حضرت موسی است و وقتی که از سردسیر بختیاری، از محلی که امروز معدن نمک شوراب در نزدیکی چلگرد در کار آن قرار دارد، می گذشته است برای رفع گرسنگی کبکی را شکار می کند و چون چیزی برای پختن آن نداشته عصایش را بر زمین می زند و از سه نقطه نزدیک به هم سه چشمه فوران می کند، یکی با آب تلخ ولی گرم برای پختن کبک، یکی با آب شور برای استفاده از نمک آن و سومی چشمأ آب شیرین برای آشامیدن.
‏در500 متری چلگرد محلی است که مقداری سنگ در آنجا انباشه شده است این محل درکنار جاده چلگرد .شهرکرد قرار گرفته و مردم آنجا را قدمگاه می نامند و معتقدند که آقا سید از آنجا عبور کرده است. آنجا حکم زیارتگاه را دارد و مردم در دیواره های آن شمع روشن می کنند و دخیل می بندند. کار این محل به علت احترام خاص قبرستا نی به وجود آمده که که هر کس در آن ناحیه یا خیلی دورتر از آنجا هم فوت کند، در این نقطه به خاکش می سپارند.