• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امامزاده شیخ شبان
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - منطقه کوهستانی شهر کرد
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

امامزاده شیخ شبان

امامزاده شیخ شبان
نوع محل: زیارتی
آدرس: ایران - چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - منطقه کوهستانی شهر کرد
‏ این امام زاده در منطقه کوهستانی شهرکرد قرار گرفته که در تابستان آب و هوای بسیار مناسبی دارد و از این نظر یک مرکز زیارتی _ سیاحتی جالب توجه محسوب می شود.