• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تالاب دهنو
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - شهر کرد- ناحیه بهشت آباد
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

تالاب دهنو

تالاب دهنو
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - شهر کرد- ناحیه بهشت آباد
در ناحیه بهشت آباد (صرف نظر از چند منطقه ماند آبی _فصلی) تنها یک ‏تالاب عمده بنام تالاب دهنو وجود دارد. سطح جلویی این تالاب (مرغزار) تقریباً خشک شده است. این تالاب (سرآب) به علت نزدیکی به شهر های بروجن، گند مان، شهرکرد و بلداجی و امکانات دسترسی می تواند از اهمیت تفرجگاهی بسیار زیادی برخورد ار باشد. محل سراب به دلیل قرارگرفتن درزیر کوه موقعیت وچشم انداز بسیار زیبا یی دارد. در سال های اخیر پوششی غیرطبیعی گیاهان ماکر وفیت آبزی، درون تالاب را کاملأ پوشا نده و حتی حیات آبزیان درون آن را نیز دچار مخاطره نموده است. بهره برداری تفرجگاهی از این تالاب مستلزم حفاظت و مراقبت ویژه است.