• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تالاب سولگان (سوله جان )
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - شهر کرد
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

تالاب سولگان (سوله جان )

تالاب سولگان (سوله جان )
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - شهر کرد
این تالاب بیش از هشت کیلومتر مربع مساحت دارد که عمق آب آن در گذشته متجاوز از یک متر بود. و به همین دلیل محل مناسبی برای زندگی مرغان آبی بود و انواع مختلف پرندگان مهاجر را به خود جلب می کرده ولی به علت عدم توجه کافی و بهره برداری های نامعقول و غیراصولی از آب و زمین های حاشیه این تالاب ، تعداد پرندگان مهاجر رو به کاهش گذاشته و فضای زیبای آن تخریب شده است. از انواع پرندگانی که در این تالاب مورد شنا سایی قرار گرفته اند می توان به چنگر، یوزگنبی ، قورقور و قزل غاز اشاره کرد.