• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حمام درب امامزاده
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - شهر کرد - روبه روی مسجد قدیمی اتابکان
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

حمام درب امامزاده

حمام درب امامزاده
نوع محل: تاریخی
آدرس: ایران - چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - شهر کرد - روبه روی مسجد قدیمی اتابکان
این بنا روبه روی مسجد قدیمی اتابکان شهر کرد قرار دارد و یکی دیگر از بناهای باستانی استان است. شالوده اولیه بنا در زمان اتابکان لرستان گذاشته شد. در دوره های صفویه، زندیه و قاجاریه مرمت و تعمیر شد. این حمام دارای یک فضای وسیع بیرونی به نام رختکن است که زیر سقف قرار دارد و ازکف زمین 70 سانتی متر مرتفع تر است و به وسیله یک دهلیز منحنی به تطهیر خانه و گرمخانه متصل می شود. صحن وسیع گرمخانه بر چهار ستون سنگی استوار است که زیر سقف سرتاسر ضربی قرار گرفته است و روشنایی آن به وسیله شیشه های کوچک محدب تامین می شود. در طرفین شمال و جنوب صحن گرمخانه دو حوض مستطیل شکل واقع شده است. در طرفین خزینه بزرگی که به وسیله چهار پله سنگی بالا می رود، دو خلوت گاه زیبا و مربع شکل وجود دارد که جایگاه اعیان و اشراف در فصل تابستان بود.