• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر درختان مقدس
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - نقاط مختلف استان
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

درختان مقدس

درختان مقدس
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - نقاط مختلف استان
در سطح استان چهار محال و بختیاری درختان کهنسالی وجود دارند که مردم منطقه با دیده احترام بدان ها می نگرند و به نوعی با اعتقادات مذهبی آن ها درآمیخته است. انواع مختلفی از این درختان که سمبلی ازگونه های جنگلی هستند، در نقاط مختلف استان پراکنده اند وگروهی از مردم منطقه تکه ای از لباس خود را پاره می کنند و به آن می آویزند و اعتقاد دارند که آرزوی آن ها برآورده خواهد شد. در صورت برآورده شدن نیاز و حاجت نذرکننده، گوسفندی را در پای آن ذبح و قربانی می کنند. شگفتی این درختان در قدمت وکهنسالی آن هاست.