• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر قلعه تک
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - شهر کرد - حوا لی کوه جهان بین و بر فراز روستای تک
ایران - استان چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

قلعه تک

قلعه تک
نوع محل: تاریخی
آدرس: ایران - چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - شهر کرد - حوا لی کوه جهان بین و بر فراز روستای تک
این قلعه در حوا لی کوه جهان بین و بر فراز روستای تک قرار دارد. مساحت محدوده آن هفت هزار متر مربع است و ستون های آن به صورت منشوری بنا شده است. در حیاط قلعه سه حوض سنگی وکاشی شده وجود دارد